Lallemand Animal Nutrition
Europe - polski   [ zmień ]
Badania i rozwój

Nasz zespół badawczy

1 na
pracowników
W Lallemand co najmniej 1 na 15 pracowników pracuje w dziale badań i rozwoju

Nasz zespół badawczy jest zorganizowany wokół sześciu głównych działów:

 1. Dział badania kultur bakterii Lallemand oraz badań selekcji szczepów (ponad 2500 szczepów drożdży i ponad 10 000 szczepów bakterii)
 2. Laboratorium oceny mikroorganizmów
 3. Laboratorium procesowe i recepturowe
 4. Laboratorium badań mechanistycznych
 5. Dział ds. badań stosowanych i rozwoju
 6. Dział transwersalny, w tym autonomiczna jednostka badawcza badająca zakłócenia i nieprawidłowości

Poszczególne działy znajdują się:

 • W naszych zakładach w całej Europie i Ameryce Północnej, w Montrealu, Lebanon (NH), Atlancie (GA), Oban (Szkocja), Grenaa (Dania), Tallinie (Estonia), Malvern (Wielka Brytania), Oban (Szkocja) i Tuluzie (Francja).
 • Zewnętrzne podmioty: Dzięki ścisłej współpracy partnerskiej z wiodącymi organizacjami badawczymi na całym świecie, tworzącymi nasze Centra Edukacyjne Lallemand

Ponadto Lallemand kładzie nacisk na globalną sieć współpracy z niezależnymi uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, centrami doświadczalnymi i gospodarstwami rolnymi na całym świecie, co tworzy sieć współpracy z ponad 60 niezależnymi jednostkami.

Czym są Centra Edukacyjne Lallemand ?

lallemand centers of excellence

Firma Lallemand Animal Nutrition nawiązała współpracę z jednostkami badawczymi na całym świecie w celu stworzenia Centrów Doskonalenia i współpracy partnerskiej, aby przyspieszyć rozwój i innowacyjność w dziedzinie mikrobiologii.

 • Prace w tych ośrodkach koncentrują się na ciągłym badaniu sposobu działania i korzyści z istniejących szczepów drożdży i bakterii przeznaczonych do żywienia zwierząt.
 • Naukowcy poszukują również rozwiązań w zakresie mikroorganizmów i ich przyszłych zastosowań w żywieniu zwierząt. Projekty badawcze obejmują prace mające na celu pogłębienie zrozumienia funkcjonowania ekosystemów mikrobiologicznych w warunkach hodowli zwierzęcej. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój narzędzi eksperymentalnych jak również różnych modeli i biomarkerów.

Centra Edukacyjne Lallemand Animal Nutrition obejmują:

 • Ruminant Center of Excellence w Theix, Francja, oraz współpraca w ramach sieci w Kanadzie i Europie, poświęcona badaniom nad ekosystemami mikrobiologicznymi przeżuwaczy. W Theix kierujemy rozwojem produktów i zastosowań dla opasów, bydła mlecznego i małych przeżuwaczy takich jak kozy czy owce. Prowadzone badania obejmują wszystkie aspekty mikroflory bakteryjnej żwacza i jelita grubego oraz interakcje z paszą lub innymi mikrobami.
 • Forage Center of Excellence w Chazy, N.Y., USA, z oddziałami badawczymi w Europie, jest zaangażowane w badania mające na celu zarządzanie bezpieczeństwem i doskonalenie fermentacji pasz. Prowadzone badania obejmują również poszukiwanie nowych składników aktywnych do kiszonek zatwierdzanie nowych technologii.
 • Monogastrics Center of Excellence w Tuluzie, Francja, oraz wewnętrzne oddziały in vivo we Francji i Wielkiej Brytanii są dedykowane do badań nad ekosystemami flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. W ośrodkach bada się również rozwój produktów i zastosowań dla trzody chlewnej i drobiu. Nasi naukowcy mają dostęp do zaawansowanych technologii OMICS z z różnych instytutów i badają wszystkie aspekty dolnej flory bakteryjnej jelit oraz ich integralności. Zajmujemy się również nad złożonością interakcji pomiędzy produktami a florą bakteryjną jelit aby określić jej wpływ na zdrowie, wydajność produkcji oraz dobrostan zwierząt.
 • Centrum Współpracy międzynarodowej w dziedzinie akwakultury w Plymouth, Wielka Brytania, gdzie prowadzimy badania w oparciu o reakcję nabłonka i błony śluzowej jelit w odniesieniu do licznych ekosystemów mikrobiologicznych hodowanych gatunków zwierząt wodnych. Prowadzone badania obejmują różne aspekty zdrowotne układu pokarmowego zwierząt.

 

Partnerstwo i współpraca z organizacjami badawczymi

Lallemand Animal Nutrition współpracuje z kluczowymi liderami opinii. Nasz zespół badawczo-rozwojowy nawiązuje współpracę z renomowanymi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi na całym świecie.

Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z wiodącymi organizacjami badawczymi, tworząc Centra Doskonalenia w celu promowania innowacji we wszystkich obszarach rozwiązań mikrobiologicznych.

Lallemand Animal Nutrition stale wspiera:

 • Badania prowadzone we współpracy z partnerami zewnętrznymi
 • Pilotaże produkcji lokalnej (projekt badania, analiza, finansowanie itp.)
 • Najważniejsze wydarzenia i spotkania naukowe
 • Staże i programy studenckie dla młodych naukowców

Ważna część naszych badań i rozwoju jest prowadzona we współpracy z naszymi partnerami branżowymi. Lallemand Animal Nutrition oferuje swoim Klientom wsparcie techniczne, aby zapewnić optymalne zastosowanie i skuteczność swoich rozwiązań

 

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Skontaktuj się z naszym zespołem R&D klikając tutaj!

lallemand animal nutrition rd team

Dział Badań i Rozwoju Lallemand jest ukierunkowany na Twój sukces!