Lallemand Animal Nutrition
Europe - polski   [ zmień ]

Proces badawczo-rozwojowy

Nasz proces badawczo-rozwojowy obejmuje wszystkie etapy od odkrycia aż do zastosowania rozwiązania przez Klienta. Stosujemy trzyetapowy proces odkrywania oparty na szerokim wachlarzu technologii i umiejętności, ewoluujący w kierunku mikrobiologii molekularnej i technik omicznych.

1. Odkrycie i potwierdzenie koncepcji:

 • Badania przesiewowe i selekcja szczepów
  • Badania funkcjonalne
  • Platforma do badań przesiewowych Lallemand Aquapharm
  • >12,500 szczepów
  • Kolekcje mikroorganizmów specyficznych dla danego ekosystemu
 • Charakterystyka szczepu i bezpieczeństwo
  • Identyfikacja szczepu: sekwencjonowanie całego genomu
  • Geny oporne na antybiotyki, obecność ruchomych elementów genetycznych
  • Charakterystyka frakcji mikrobiologicznych
  • Właściwości funkcjonalne
 • Rozwój modeli i metod
  • Mikromacierze funkcjonalne
  • Analiza ilościowa PCR w czasie rzeczywistym
  • Dynamiczne modele in vitro
  • Różnorodne rodzaje biomarkerów
 • Dowód słuszności koncepcji in vitro/in vivo
  • Próby weryfikacji koncepcji na zwierzętach i kiszonkach.

Próby w mini silosach dla inokulantów paszowych

2. Zwiększanie skali produkcji i rejestracja

 • Zwiększanie skali produkcji, optymalizacja procesów
  • Wewnętrzny zespół ds. optymalizacji i skalowania procesów
  • Wewnętrzne programy pilotażowe
  • Najnowocześniejsze narzędzia analityczne: cytometria, kriomikroskopia, różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
 • Stabilność produktu i możliwość zastosowania
  • Optymalizacja receptur produktów
  • Wewnętrzna jednostka przetwarzania paszy pilotażowej
  • Metody analityczne specyficzne dla szczepu i matrycy
  • Liczniki komórek mikrobiologicznych nowej generacji
 • Ocena skuteczności in vivo
  • Silna sieć współpracy z partnerami badawczymi w celu przeprowadzenia badań skuteczności dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich (przeżuwacze, trzoda chlewna, drób, akwakultura…), zwierząt domowych i koni
  • Dedykowane duże silosy doświadczalne dla inokulantów paszowych
 • Rejestracja produktów
  • Dedykowany zespół specjalistów zajmujących się przygotowaniem dokumentacji regulacyjnej.

3. Wdrażanie produktu

 • Sposoby badania działania produktu w celu poszerzenia dokumentacji produktu
  • Skupiamy się na roli naszych rozwiązań w ekosystemach mikrobiologicznych i wpływie na reakcje zwierząt, takie jak wydajność, dobrostan, odporność, stres oksydacyjny, metabolizm itp.
  • Kontrolowane badania in vitro, ex vivo i in vivo mające na celu zrozumienie sposobów działania szczepów w celu optymalizacji i rozszerzenia zastosowań.
  • Zastosowanie nowych biomarkerów i czujników do oceny skutków produktów wykraczających poza wydajność zwierząt (np. dobrostan zwierząt)
 • Próby stosowane
  • Kontrolowane badania na dużą skalę
  • Sieć gospodarstw pilotażowych zajmujących się hodowlą  przeżuwaczy, trzody chlewnej czy drobiu.
 • Rozwój narzędzi audytu i usług w gospodarstwach
  • Odkryj nasz program Wsparcia Technicznego