Lallemand Animal Nutrition
Europe - polski   [ zmień ]
NASZA HISTORIA

Historia firmy Lallemand Animal Nutrition

 

 

old car of lallemand

Wszystko zaczęło się od drożdży piekarskich…

Koniec XIX wieku: Firma Lallemand została założona w Montrealu przez młodego imigranta z Alzacji, Freda Shurera. Ponieważ jego nazwisko było trudne do wymówienia dla jego przyjaciół, otrzymał przydomek „Lallemand”, co po francusku oznacza „Niemiec”. Założyciel zachował ten przydomek i nazwał tak firmę.

W 1923 roku Fred rozpoczął produkcję drożdży piekarskich w fabryce przy ulicy Préfontaine w Montrealu, która działa po dziś dzień, współpracując ściśle z północnoamerykańskim przemysłem piekarniczym.

Rok 1952: Rodzina Chagnon zakupiła firmę Lallemand, przekształcając ją z producenta drożdży piekarskich w głównego dostawcę w dziedzinie rozwoju i produkcji specyficznych szczepów drożdży i bakterii. Firma Lallemand zaczęła dostarczać swoje wyselekcjonowane szczepy bakterii i drożdży  do różnych branż takich jak: piekarnictwo, piwowarstwo, enologia, gorzelnictwo, biopaliwa, pielęgnacja roślin, żywność, zdrowie ludzkie, farmaceutyki i żywienie zwierząt. I tak firma, która swoje początki wiązała ściśle z drożdżami piekarskimi stała się światowym liderem w dziedzinie fermentacji mikrobiologicznej.

Dzisiaj, Lallemand jest obecny na całym świecie. Posiada 30 zakładów produkujących drożdże i bakterie. Zatrudnia ponad 4 000 pracowników i jest obecny na wszystkich pięciu kontynentach.

Dziś jesteśmy liderem na rynku dodatków paszowych oraz funkcjonalnych rozwiązań żywienia i dobrostanu zwierząt.

Firma Lallemand otworzyła sektor żywienia zwierząt pod koniec lat 80-tych. Produkcję  bakterii do inokulantów kiszonkowych oraz  probiotyków zapoczątkowała w 1988 roku wraz z zakupem pierwszego zakładu bakterii  we Francji (Aurillac). Następnie w 1998 roku weszła na rynek Ameryki Północnej, nabywając fabrykę bakterii Milwaukee, przeznaczając ją dla branży żywienia zwierząt w 1998 roku.

 

Narodziny firmy Lallemand Animal Nutrition!

Od samego początku, firma Lallemand Animal Nutrition inwestowała we naukę i nowe technologie. W  1989 roku nawiązała swoje pierwsze długoterminowe partnerstwo badawcze z zespołem INRA w Clermont-Ferrand, zajmującym się badaniami nad przeżuwaczami, i od tego czasu rozwijała nieustannie swoją sieć partnerstw badawczych.

Obecnie dywizja Lallemand Animal Nutrition zatrudnia ponad 400 osób na wszystkich kontynentach i jest liderem w dziedzinie zakiszania pasz oraz żywienia wszystkich gatunków zwierząt.

 

 

yeast fermenter lallemand animal nutrition

 

lallemand animal nutrition office in milwaukee

Rozwój i innowacje w żywieniu zwierząt:

1995: Rejestracja wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych w Europie dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych.

1996: Pierwsze bakterie dla zapewnienia stabilizacji tlenowej kiszonek (buchneri NCIMB 40788; Biotal).

2008: Pierwsza opatentowana technologia mikrootoczkowania żywych drożdży (Titan).

2009: Pierwszy szczep bakterii probiotycznych dopuszczony w UE do stosowania w akwakulturze.

2016: Pierwszy złożony produkt wieloszczepowych frakcji drożdżowych.

2018: Powstanie pierwszego produktu tworzącego pozytywną bio-powłokę (biofilm) dla środowiska bytowania zwierząt.