Lallemand Animal Nutrition
Europe - polski   [ zmień ]
Środowisko bytowania zwierząt

W jaki sposób można lepiej zarządzać środowiskiem i otoczeniem zwierząt za pomocą rozwiązań mikrobiologicznych?

Środowisko zewnętrzne wpływa na zdrowotność i dobrostan zwierząt gospodarskich.

Warunki bytowania włączając ściółkę, gospodarkę odpadami, mogą wpływać na  wyniki produkcyjne i behawior zwierząt.

Lallemand  Animal Nutrition  – produkty dla poprawy warunków środowiskowych zwierząt:

Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach, a związane z nimi oświadczenia są dozwolone we wszystkich regionach.


MANURE PRO
Manure Pro to kompleks enzymatyczno-bakteryjny, który wspomaga rozwój pożytecznych mikroorganizmów w ściółce w oborniku lub gnojowicy.
Lalfilm Pro
LALFILM PROo, dzięki silnie skoncentrowanym, żywym bakteriom, pomaga stworzyć pozytywny biofilm w pomieszczeniach dla zwierząt.