Lallemand Animal Nutrition
Europe - polski   [ zmień ]
Zakiszacze

Czy zakiszacze biologiczne mogą przyczyniać się do poprawy rentowności gospodarstwa?

Kiszonki stanowią największy udział w dawce pokarmowej dla przeżuwaczy, a jakość tych pasz bezpośrednio wpływa na wydajność i zdrowie zwierząt. Kontrolowanie kierunkowej  fermentacji mikrobiologicznej kiszonki pomaga zachować jej wartość pokarmową przez cały rok. Inokulanty stosowane przy fermentacji pasz zawierają mikroorganizmy oraz enzymy wpływając na poprawę efektywności procesu fermentacji podczas przygotowania kiszonek z kukurydzy, trawy, roślin motylkowych i pozostałych roślin przeznaczonych do zakiszania.

Istnieją dwa krytyczne momenty w zarządzaniu fermentacją kiszonki:

  1. W czasie zakiszania, gdy głównym celem jest osiągnięcie szybkiej fermentacji i maksymalnego zabezpieczenia składników pokarmowych przy minimalizacji strat suchej masy.
  2. Po otwarciu silosu i wybieraniu paszy, gdzie wyzwaniem jest zapewnienie wysokiej stabilności tlenowej, dla zminimalizowania strat składników pokarmowych i suchej masy.

W zależności od rodzaju paszy przeznaczonej do zakiszania mamy doczynienia z różnymi wyzwaniami podczas procesu zakiszania i skarmiania:

  • Niska sucha masa, niska zawartość cukru lub/i wysoka zawartość białka są przyczynami wolnej fermentacji, co sprzyja wyższym stratom pokarmowym kiszonek.
  • Kiszonki z wyższą suchą masą i bogate w cukry są podatne na niestabilność tlenową po otwarciu i jak również mają większą tendencję do psucia się.

Pozostawiona bez kontroli kiszonka, będzie skutkowała negatywnym wpływem na wartość pokarmową paszy  oraz na wydajność i zdrowotność zwierząt.

Wyjątkowe rozwiązania dla Twojego sukcesu w zabezpieczeniu kiszonek!

Jako ekspert w dziedzinie fermentacji mikrobiologicznej, Lallemand Animal Nutrition opracował szereg dodatków do zakiszania, aby sprostać specyficznym wyzwaniom stojącym przed każdą paszą przeznaczoną do zakiszenia. Wybierając odpowiedni inokulant, hodowcy mogą zapewnić optymalną ochronę suchej masy i wartości pokarmowej swoich kiszonek od pola do stołu paszowego, optymalizując wydajność i efektywność produkcji zwierzęcej.

 

Zakiszacze Lallemand Animal Nutrition – jakość kiszonek zawsze pod kontrolą.

Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach, a związane z nimi oświadczenia są dozwolone we wszystkich regionach.


MAGNIVA Classic+ by Sil-All
MAGNIVA Classic to biologiczny zakiszacz dedykowany do łatwo zakiszających się traw, lucerny i innych roślin motylkowych o zawartości suchej masy poniżej 30%. Zastosowanie gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wartości pokarmowej oraz minimalizuje straty suchej masy.
MAGNIVA Silver+ by Sil-All
MAGNIVA Silver+ by Sil-All została stworzona specjalnie dla kukurydzy. Zapewnia kiszonkę o wyższej retencji suchej masy, wyższej wartości odżywczej i lepszej stabilności przy zbiorze.
MAGNIVA Classic
MAGNIVA Classic to biologiczny konserwant dedykowany do łatwo zakiszających się traw o zawartości suchej masy poniżej 30%. Zastosowanie gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wartości pokarmowej oraz minimalizuje straty suchej masy.
MAGNIVA Platinum 2
MAGNIVA Platinum 2 to biologiczny zakiszacz przeznaczony dla kiszonek z ziarna kukurydzy lub traw o wysokiej zawartości cukrów i suchej masie powyżej 30 %. Magniva Platinum 2 zawiera zarówno homofermentatywne, jak i heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego, najpierw przyspiesza fermentację pierwotną, a następnie pomaga zapobiegać przegrzewaniu i psuciu kiszonki.
MAGNIVA Platinum 1
MAGNIVA Platinum 1 to biologiczny zakiszacz przeznaczony do kiszonek o wysokiej zawartości cukrów oraz suchej masie powyżej 30% takich jak kukurydza. MAGNIVA Platinum 1 przynosi znaczącą poprawę fermentacji i stabilności tlenowej już po 15 dniach, poprawiając jednocześnie długoterminową stabilność tlenową
MAGNIVA Platinum 3
MAGNIVA Platinum 3 to biologiczny zakiszacz przeznaczony dla traw i roślin motylkowych o wysokiej zawartości cukrów i 30% suchej masy. Magniva Platinum 3 poprawia stabilność tlenową już po 15 dniach fermentacji, co jest szczególnie korzystne w okresach niskich zapasów paszy.